Ruwbouw

Ruwbouw voor particulier woningen

Naast het afbreken van woningen en het bouwrijp maken van gronden kan je bij Naudts terecht voor het realiseren van uw ruwbouw. Onder ruwbouw valt:

 

1) Open ruwbouw

 • Voorbereidingen
 • Grondwerken
 • Funderingen
 • Funderingsplaat
 • Nutsvoorzieningen
 • Een groot deel van de leidingen
 • De dragende muren (metselwerk)

 

2) Gesloten ruwbouw

 • Constructie dakgebinte
 • Aanbrengen isolatie
 • Buitenschrijnwerk

 

 

Werkwijze ruwbouw

 • Onze actieradius omvat Oost- en West-Vlaanderen    
 • We gaan steeds grondig, veilig, snel en efficiënt te werk, met een goede voorbereiding en met respect voor gemaakte afspraken. Flexibiliteit is een bijkomende troef.
 • Projectbegeleiding en uitvoering gebeurt door de zaakvoerder zelf, met de nodige expertise en met aandacht voor het milieu.  
 • Onze offertes zijn transparant en zonder verrassingen. 

 

 

Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs!