Grondwerken

Grondwerken voor particulieren én bedrijven

Voor kleine en grote projecten beschikt grondwerken Naudts over het nodige machinepark en apparatuur en dit om op de meest efficiënte manier grond- en graafwerken uit te voeren. Grondwerken Naudts voert volgende grondwerken uit:

 • graven, ophogen, egaliseren en verharden van bouwterreinen voor particuliere woningen, kantoorgebouwen, industriebouw en Retail parken 
 • bouwrijp maken van gronden en terreinen
 • uitgravingen en afgravingen voor wegenwerken en opritten
 • graven van sleuven/geulen voor rioleringen en voor buizen en leidingen naar kelders
 • graven van (zwem)vijvers/zwembaden...
 • uitgraven regenwaterput of septische put
 • uitgraven van funderingen 
 • afvoeren van steenpuin, beton en ander bouwafval
 • onderhoud oevers van vijvers

 

 

Werkwijze grondwerken

 • Onze actieradius omvat Oost- en West-Vlaanderen waarbinnen wij zowel projecten van particuliere als industriële klanten aanpakken. 
 • We gaan steeds grondig, veilig, snel en efficiënt te werk, met een goede voorbereiding en met respect voor gemaakte afspraken. Flexibiliteit is een bijkomende troef.
 • Projectbegeleiding en uitvoering gebeurt door de zaakvoerder zelf, met de nodige expertise en met aandacht voor het milieu.  
 • Onze offertes zijn transparant en zonder verrassingen. 
 • Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs!