Onderhoud oevers van vijvers

Voor particulieren, lokale besturen en overheid

Om de waterkant van uw gracht, waterloop, laadkaaien, (zwem)vijver of andere waterpartijen te beschermen tegen afkalving en erosie plaatsen wij een aangepaste beschoeiing uit eik, naaldhout, wilgentakken, riettegels en biodegradeerbare materialen.

Andere toegepaste technieken kunnen gaan om verticaal ingebrachte palen met daarachter horizontaal gemonteerde planken. Of om een damwand uit hardhout, beton, staal of kunststof die een hoogteverschil kan opvangen. 

Verankering van beschoeiing gebeurt alleen indien noodzakelijk.

Uiteraard kunnen wij vooraf geulen uitgraven of bestaande waterpartijen uitbaggeren indien nodig.